Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

joder
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso

July 04 2017

joder
8702 39c1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
4690 5c25 390
Reposted frompussyporn pussyporn viawarkocz warkocz
joder
9249 1f9f 390
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz
joder
Nienawidzę kiedy ludzie mówią mi:
- Spróbuj o tym nie myśleć.
Niesamowicie mnie to wkurwia, mam ochotę wtedy wbić im nóż w udo i spytać:
- Boli? Spróbuj o tym nie myśleć.
Reposted fromnikotyna nikotyna viawarkocz warkocz
5047 5c1d 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
joder
8774 f2be 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
2962 10e0 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viagwiazdeczka gwiazdeczka

June 24 2017

joder
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakiks kiks
joder

June 16 2017

9368 4722 390
Reposted fromerial erial viazupson zupson
joder
2235 f3ec 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupson zupson
joder
2141 2dc3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
joder
4792 6789 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
joder
7076 fca8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaskrzacik skrzacik
joder
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
joder
0668 90c5 390
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued

June 05 2017

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl