Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

9368 4722 390
Reposted fromerial erial viazupson zupson
joder
2235 f3ec 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viazupson zupson
joder
2141 2dc3 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
joder
4792 6789 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
joder
7076 fca8 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaskrzacik skrzacik
joder
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
joder
0668 90c5 390
Reposted fromoll oll viatobecontinued tobecontinued

June 05 2017

0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful vianables nables
joder
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viakomplikacja komplikacja
joder
3726 233b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaskrzacik skrzacik
joder
4222 b006 390
Reposted fromthis-is-my-story this-is-my-story viazupson zupson
joder
- Czy stosuje Pani jeszcze jakaś antykoncepcję poza swoim charakterem?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viachapstick chapstick
joder
7840 fe5d 390
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaMonasi Monasi
3833 6160 390
Reposted fromamatore amatore viaesperantoo esperantoo

May 14 2017

joder
6263 fbe9 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 08 2017

8565 5ab9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viazupson zupson
joder
6128 c570 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
6121 5564 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
joder
Są marzenia, dla których warto coś zaryzykować. Uważam, że życie jest marzeniem.
— U. Steck
Reposted fromcorvax corvax viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl